SAM Orlová

Orlovský mládežnický festival

Nabídka

Roztodivně přírodou vytvarovaný kus dřeva, na pohled zajímavý, ale k neužitku – samorost. V přeneseném významu člověk zvláštní, osobitý, nezapadající do představ a škatulek společnosti. Je dobré jít si svou cestou, nebo je potřeba se přizpůsobit, začlenit? A naopak, dovedeme mezi sebe přijmout člověka odlišného, ocenit jej a inspirovat se jeho originalitou?

Vždyť i SAM, který tímto ročníkem oslaví 20. narozeniny, je takovým samorostem ve svém tradičním prostředí. Stejně jako dřevěný, i lidský samorost, když dostane šanci, může být nejen okrasou, ale také obohacením.
Také naše víra může být živá a praktická, nebo mrtvá tradice, hezká jenom na pohled. A mohli bychom slovem samorost označit i Ježíše?

Program

Čtvrtek 15.8.

18.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Jan Mikschik
Program pro děti 3-12 let
Program pro děti

20.00

Koncert

Sova&Slamák
Pátek 16.8.

09.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Jiří Král
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Pro děti 6-12 let
Program pro děti

10.15

Blok 1

Modlitba srdce
Seminář, Marek Jargus
Musím dnes, zítra i další den jít dál. Workshop o duševním zdraví
Workshop, Zuzana Kasalová
Skákací hrad
Program pro děti

11.45

Blok 2

Věřím v Boha, ale do kostela nepůjdu
Seminář, Jiří Král
Kadeřnický workshop
Workshop, Jan Špilar
Sportovní workshop
Program pro děti

14.30

Blok 3

Kreativní workshop
Workshop
Single v Kristu - žít sám nikoliv osamoceně
Seminář, Marek Macák
Skákací hrad
Program pro děti

16.00

Blok 4

Vnější a vnitřní krása ženy a muže
Seminář, Jan Špilar
Medical Help GHANA
Cestopis, Henryk Waloszek, Petr Wieczorek
Bublinový workshop
Program pro děti

18.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Jan Špilar
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
O Izraeli - pro děti
Program pro děti 6-12 let

20.00

Koncert

Slavnostní večer a Safenat Paneach
Sobota 17.8.

09.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Petr Chlápek
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Pro děti 6-12 let
Program pro děti

10.15

Blok 1

Střípky - autorské čtení
Seminář, Lila Tyrlíková
Divadelní workshop
Workshop, Jakub Tomoszek
Skákací hrad
Program pro děti

11.45

Blok 2

Bolesť a jej podoby
Seminář, Danica Fojtíková
Základy krasopsaní
Workshop, Ludmila Andrišová
Workshop - příprava na Vánoce
Program pro děti

14.30

Blok 3

Práce se dřevem
Workshop, Dušan Jančička
Koncert dětské skupiny Brouci
Program pro děti

16.00

Blok 4

Holocaust a antisemitismus
Seminář, Radek Hejret
English Country Dances
Workshop, Nikola Karasová
Skákací hrad
Program pro děti

18.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Empírové tance - pro děti
Program pro děti 6-12 let

20.00

Koncert

Archa N

22.00

Koncert

Adonai
večer chval
Neděle 18.8.

10.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Tomáš Tyrlík
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Pro děti 6-12 let
Program pro děti

11.15

Pro děti

Skákací hrad
Program pro děti

Archiv

SAMo sebou

2023

SAMaritán

2022

SAMpan

2021

SAMson

2020

SAMorost

2019

SAMopal

2018

jáSÁM

2017

SAMuel

2016

SAMostatnost

2015