SAM Orlová

Orlovský mládežnický festival

Nabídka

Roztodivně přírodou vytvarovaný kus dřeva, na pohled zajímavý, ale k neužitku – samorost. V přeneseném významu člověk zvláštní, osobitý, nezapadající do představ a škatulek společnosti. Je dobré jít si svou cestou, nebo je potřeba se přizpůsobit, začlenit? A naopak, dovedeme mezi sebe přijmout člověka odlišného, ocenit jej a inspirovat se jeho originalitou?

Vždyť i SAM, který tímto ročníkem oslaví 20. narozeniny, je takovým samorostem ve svém tradičním prostředí. Stejně jako dřevěný, i lidský samorost, když dostane šanci, může být nejen okrasou, ale také obohacením.
Také naše víra může být živá a praktická, nebo mrtvá tradice, hezká jenom na pohled. A mohli bychom slovem samorost označit i Ježíše?

Program

Čtvrtek 15.8.

18.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Jan Mikschik
Program pro děti 3-12 let
Program pro děti

20.00

Koncert

Sova&Slamák
Pátek 16.8.

09.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Jiří Král
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Pro děti 6-12 let
Program pro děti

10.15

Blok 1

Modlitba srdce
Seminář, Marek Jargus
Musím dnes, zítra i další den jít dál. Workshop o duševním zdraví
Workshop, Zuzana Kasalová
Skákací hrad
Program pro děti

11.45

Blok 2

Věřím v Boha, ale do kostela nepůjdu
Seminář, Jiří Král
Kadeřnický workshop
Workshop, Jan Špilar
Sportovní workshop
Program pro děti

14.30

Blok 3

Kreativní workshop
Workshop
Single v Kristu - žít sám nikoliv osamoceně
Seminář, Marek Macák
Skákací hrad
Program pro děti

16.00

Blok 4

Vnější a vnitřní krása ženy a muže
Seminář, Jan Špilar
Medical Help GHANA
Cestopis, Henryk Waloszek, Petr Wieczorek
Bublinový workshop
Program pro děti

18.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Jan Špilar
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
O Izraeli - pro děti
Program pro děti 6-12 let

20.00

Koncert

Slavnostní večer a Safenat Paneach
Sobota 17.8.

09.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Petr Chlápek
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Pro děti 6-12 let
Program pro děti

10.15

Blok 1

Střípky - autorské čtení
Seminář, Lila Tyrlíková
Divadelní workshop
Workshop, Jakub Tomoszek
Skákací hrad
Program pro děti

11.45

Blok 2

Bolesť a jej podoby
Seminář, Danica Fojtíková
Základy krasopsaní
Workshop, Ludmila Andrišová
Workshop - příprava na Vánoce
Program pro děti

14.30

Blok 3

Práce se dřevem
Workshop, Dušan Jančička
Koncert dětské skupiny Brouci
Program pro děti

16.00

Blok 4

Holocaust a antisemitismus
Seminář, Radek Hejret
English Country Dances
Workshop, Nikola Karasová
Skákací hrad
Program pro děti

18.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Empírové tance - pro děti
Program pro děti 6-12 let

20.00

Koncert

Archa N

22.00

Koncert

Adonai
večer chval
Neděle 18.8.

10.00

Bohoslužba

Bohoslužba
Tomáš Tyrlík
Program pro děti 3-6 let
Program pro děti
Pro děti 6-12 let
Program pro děti

11.15

Pro děti

Skákací hrad
Program pro děti

Archiv

SAMaritán

2022

SAMpan

2021

SAMson

2020

SAMorost

2019

SAMopal

2018

jáSÁM

2017

SAMuel

2016

SAMostatnost

2015