SAM Orlová

Orlovský mládežnický festival

Nabídka

Sampany jsou tradiční malé lodě používané k přepravě a na lov ryb v pobřežních oblastech a na řekách ve východní Asii. Samotné slovo „sampan“ pochází z původního kantonského výrazu pro lodě 三 板 (sam pan), v doslovném překladu „tři prkna“, a odkazuje na konstrukci lodě.

Stejně jako sampan, i Pán SAMu je tvořen třemi neoddělitelnými částmi - Bůh Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý. Tato Boží trojjedinost je pro nás trochu mystériem, kterému plně neporozumíme. Ale pojďme se k tomu aspoň o krok přiblížit, když „nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance…“.
Pokud má sampan přístřešek, může sloužit i jako obydlí pro rodinu. Slouží nám Bůh jako přístřešek, obydlí a opora v dobách nejistot, pandemií, teroristických útoků, válek? Jsme na jedné lodi s Bohem? Nebo se v dnešním globalizovaném světě cítíme jako příliš malá loď, bez kormidla a kompasu, zmítaná okolnostmi a přílivem?
Z historie máme vyzkoušeno, že v jednotě je síla. Už kníže Svatopluk to věděl. A rovněž biblický Kazatel nás od starozákonních dob učí, že „nit trojitá se teprv nepřetrhne”. Vplujme proto spolu na jedné lodi do rozbouřených vod otázek s nadějí na zajímavá setkání, diskuze a snad i odpovědi. To vše v uklidňující blízkosti Pána Boha.

Ahoj a šťastnou plavbu!

Program

Pátek 13.8.

14.30

Blok 3

Malování na tvář (do 16:30 hod.)
Dětský program

16.00

Blok 4

Kreativní workshop pro děti
Dětský program

18.00

Bohoslužba

Program 3-6 let
Dětský program
Program 6-12 let
Dětský program

20.00

Koncert

Sobota 14.8.

10.15

Blok 1

Sportovní workshop pro děti (cvičení dětí)
Dětský program

11.45

Blok 2

Atrakce pro děti
Dětský program

15.00

Blok 3.5

20.00

Koncert

22.00

Koncert

MERCEDES BAND

Archiv

SAMaritán

2022

SAMpan

2021

SAMson

2020

SAMorost

2019

SAMopal

2018

jáSÁM

2017

SAMuel

2016

SAMostatnost

2015